Adculture Sweden fungerar som en länk mellan kultursektor och marknad.
Vi förmedlar konstnärlig kompetens för kreativa och profilfrämjande uppdrag.

Syftet med verksamheten är att erbjuda samtidskonst, texthantering, workshops,
webbdesign och uppfinningar till marknader som efterfrågar stimulerande och
breddade informationssätt. Vi arbetar även långsiktigt med att stärka varumärken
genom samarbete och sponsring av verksamhet inom idrott och kultur.

"Dynamiken inom kommunikation finns i samspelet med kulturens samtida uttryck”
Ann Dahlborn, ägare