Mål
Adculture Sweden krymper avståndet mellan kultursektor och marknad i ett
långsiktigt perspektiv som bygger på respekt för det konstnärliga uttrycket.
Genom våra uppdrag stärker vi kunskapen om att kulturell kompetens är en
nödvändig resurs för kommunikation och ökad förståelse människor emellan.

Värdegrund
Adculture Sweden arbetar utifrån en fastslagen värdegrund baserad på en jämlik och etiskt människosyn. Vi stödjer aktivt verksamhet som tar ett samhällsansvar; Läkare utan gränser, Plan, Attention och Amnesty International.