Vi arbetar med interna och externa uppdrag för näringsliv, föreningar, inredare och offentlig sektor. Kontakta oss för mer information.

Konst
platsspecifik placering av verk genom uthyrning och försäljning för tillfälliga inredningsuppdrag, receptionsbaserad verksamhet, kontorsmiljöer, show rooms och kommersiella lokaler

Fotografering
dokumentation för webbproduktion och trycksaker

Workshops och föreläsningar
tema: kommunikation via konst, visualisering

Text och layout
copy, textförbättringar, rådgivning formuleringar och ordval för webbsidor, presentationsmaterial och trycksaker

Webbdesign
layout, förbättringar och/eller nyproduktion för uppdateringsvänliga lösningar

Sponsring och samarbeten
för marknads- och kulturfrämjande syfte inom idrott, kultur och
konstnärlig verksamhet